Vacature

Taakomschrijving coördinator busvervoer (theaters HKK).

De coördinator draagt zorg voor het vervoer van de leden naar de gewenste theaters. Hij/zij doet dit aan de hand van de (door het bestuur) opgestelde planning. Voor de uitvoering zijn een 10-tal busbegeleiders beschikbaar.

De werkzaamheden vinden in het algemeen plaats in de maanden september-mei en omvatten ::

Het in uitvoering brengen van het gekozen en geplande vervoer en het informeren van de busbegeleider:

  • Busbegeleider mailen met reminder
  • Afspraken maken met de vervoerder
  • Informeren bij theaters over lengte voorstelling en eindtijd
  • Buslijst aanpassen voor gebruik busbegeleider
  • Telefoontjes van leden ontvangen en verwerken
  • Uiterlijk 1 dag voor vertrek vervoer papieren (buslijst en instructie) naar busbegeleider
  • Na afloop (meestal 1 dag later) contact met busbegeleider over verloop (per mail of telefoon)

Van de coördinator wordt verwacht de werkzaamheden uit te kunnen voeren aan de hand van het opgestelde overzicht , nauwkeurig te kunnen werken en met verschillende belanghebbenden te kunnen communiceren. Het willen organiseren maar vooral communiceren zit in de genen van de coördinator, waardoor ook het plezier daarin zichtbaar kan worden.