Nieuws

HKK Herfstbrief 2020

Aan de leden van de Heemsteedse Kunstkring

Het ‘oude’ normaal

Na een hete zomer hebben we ook nog een hete herfst gekregen. Het lijkt nog steeds wel zomer, al is volgens meteorologen en de kalender de houdbaarheidsdatum ervan al een poosje gepasseerd. In ieder geval voor een tijdje is de temperatuur opnieuw naar tropisch niveau gestegen. Hitte lijkt wel het nieuwe normaal te zijn geworden.

En niet alleen de warmte is een nieuw patroon. Ook het afstandelijke manoeuvreren in de openbare ruimte begint tot dat nieuwe normaal te horen. Al lijken die nieuwe patronen ook alweer snel aan slijtage onderhevig te zijn. Dat is beangstigend en we begrijpen dat veel van onze leden zich daarover zorgen maken. Nieuw normaal lijkt ook de teststraat, waarvan ik hoop dat u daar alleen naartoe hoeft om te horen dat u negatief bent. Altijd lastig, zo’n gevoelsmatige omkering: een positief bericht gaat over een negatieve uitslag.

Het bestuur van de Kunstkring hoopt dat u de afgelopen periode een beetje goed hebt kunnen doorstaan, de hitte en het virus. Het is en blijft nog wel een poosje een vreemde samenleving waarin wij leven. Wij hebben, op gepaste afstand van elkaar, de koppen weer een avond bij elkaar gestoken en hebben een poging gedaan om het verdere verloop voor het kunst- en cultuurseizoen 2020-2021 uit te stippelen. Graag deel ik met u de uitkomsten van ons beraad.

De theaters en schouwburger hebben zo goed en zo kwaad met afzetlint, tape en strikte routering hun zalen zoveel mogelijk speelklaar gemaakt. Soms super duidelijk en logisch, soms een beetje op een houtje-touwtje manier. Men doet zijn best, de theaters draaien in ieder geval deze herfst een uitgekleed programma met een beduidend kleinere capaciteit. We hebben wat om ons heen gevraagd, maar ook de berichten over 1 januari 2021 en later hebben bij lange na nog niet het bekende geluid van het ‘oude’ normaal.

Op basis van de informatie die wij nu tot onze beschikking hebben, kunnen we niet anders besluiten dan dat de HKK ook in de eerste helft van 2021 u geen programma kan aanbieden. De ruimten zijn te krap, het aanbod te klein, de risico’s te groot en het reserveren van plaatsen te complex. Het enige wat wij voorlopig kunnen doen is dat wij u geregeld op de hoogte houden van de initiatieven van de theaters. En dat beloven wij.

Ook het vervoer levert problemen op. Busvervoer is nog een ingewikkelde kwestie met de voorgeschreven afstand houden en de verplichte mondkapjes.

Naast het vervoer probleem, staan ook de deuren van de musea nog niet wijd open en dus is het organiseren van een excursie nu geen optie.

De situatie in de wereld van cultuur en kunst vraagt ons na te denken over andere, meer dicht-bij-huis activiteiten. Maar daarover graag een volgende keer.

In november 2020 houden we wel onze Algemene Ledenvergadering. Maar zoals we al eerder hebben laten weten, gaan we die schriftelijk afhandelen. Het plan is dat u via de komende Nieuwsbrief alle vergaderstukken krijgt toegestuurd, zoals u van ons gewend bent.

Daarna kunt u schriftelijk uw stem uitbrengen over de voorstellen die het bestuur aan u gaat voorleggen. We gaan dat zo eenvoudig en transparant mogelijk organiseren.

Intussen gaat het bestuur ook verder met de voorbereidingen van een Nieuwjaarsconcert op zondagmiddag 10 januari 2021. In dit geval alleen het concert, de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie moeten we sowieso achterwege laten. En alles onder voorbehoud, nu we ook (weer) in een ‘rood’ gebied blijken te wonen.

Laten we vooral hopen dat deze uitvoering niet wordt weggespoeld door een tweede Covid-19 golf, die nieuwe restricties met zich mee zal brengen.

Hoeveel van onze leden we kunnen toelaten tot de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein, is nog een open vraag. Want ook daar is de anderhalve meter een verplichting. We houden u op de hoogte.

We hopen dat deze methodieken en bedachtzaamheden niet het nieuwe normaal worden, maar dat we zo spoedig mogelijk weer terug kunnen keren naar het ‘oude’ normaal.

Wij wensen u een gezonde en mooie herfst toe en wij ontmoeten u graag schriftelijk bij de Ledenvergadering en zo mogelijk in levenden lijve bij ons Nieuwjaarsconcert.

Namens het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring,

met vriendelijke groet,

Dirk J. van der Spoel

Voorzitter 

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.