Nieuws

Heemstede, 7 mei 2020

Aan de leden van de Heemsteedse Kunstkring

Graag sturen wij u een teken van leven vanuit het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring. Communicatie is in deze met vraagtekens gevulde tijden een belangrijk middel om ons met elkaar verbonden te weten, al is het maar op papier of via het scherm van uw laptop.

Wij hopen van ganser harte dat het goed met u gaat. De media brengen ons dagelijks genoeg redenen om bezorgd te zijn. De crisis treft ons allemaal en we ervaren om ons heen dat sommigen harder worden geraakt dan anderen. Ook zullen de vroege meidagen door de meesten van ons wel als dubbel zijn beleefd, nu we niet onze vrijheid kunnen vieren, maar gebonden zijn aan allerlei beperkingen. In ieder geval wensen wij u de kracht om door te zetten en dat u het geloof in betere tijden overeind kunt houden.

En, zult u zich misschien afvragen, is er nog nieuws te melden uit de kunst- en cultuurwereld? Op dit moment moeten wij deze vraag nog steeds ontkennend beantwoorden. U kunt erop rekenen dat wij minstens zo nieuwsgierig zijn als u dat bent. Wel sijpelen stilaan wat berichten door over culturele instanties die de afnemers van hun kaarten de keuze laten tussen schenken, terugbetalen of vouchers. Misschien hebben die geluiden u ook bereikt. Met u vragen wij ons daarnaast af hoe straks in de komende anderhalve meter samenleving theaterbezoek veilig kan worden georganiseerd. Er komen gelukkig wat versoepelingen aan, ook wat betreft het theaterbezoek. Maar de recent aangekondigde eerste stappen uit de lock down vandaan geven echt nog te weinig perspectief voor ons en voor u om nu al de draad weer op te kunnen pakken. 

Wij gaan er nog steeds vanuit dat de schouwburgen u zelf op de hoogte zullen brengen van hun plannen. Maar mochten wij iets officieel te horen krijgen, dan delen wij dat natuurlijk meteen met u. Voor nu vragen wij u dus om nog een tijd geduld te hebben.

Laten we hopen dat de beperkingen van deze crisistijd snel, zij het verantwoord, mogen worden opgeheven en dat we weer met z’n allen in volle vrijheid kunnen genieten van het rijke aanbod van kunst en cultuur dat de Heemsteedse Kunstkring gewoon is om u te bieden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de HKK

Dirk J. van der Spoel

Voorzitter

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.