Nieuws

HKK Decemberbrief 2020

Aan de leden van de Vereniging Heemsteedse Kunstkring

Bloemen op het raam

Heel even heeft een zweem van nachtvorst onze wereld onder nul gebracht. Het blijft voorlopig bij een avondje ruiten krabben en een enkele waarschuwing voor gladde wegen, maar winter kun je deze warme xl-herfst zeker nog niet echt noemen. Regen en wind en geen bloemen op het raam, al is dat laatste een natuurverschijnsel waarvoor je steeds dieper in je geheugen moet zoeken. Klimaatverandering en centrale verwarming zijn de doodsteek voor de raambloemenbusiness. Geen bloemen op het raam, geen touwtjes uit de deur, maar gelukkig blijven ook nu kunst en cultuur bloeien en dat is reden genoeg voor ons bestaan als vereniging.

We snijden de laatste maand aan van het wel heel bijzondere jaar 2020. Zonder meteen diep in de verenigingsarchieven te duiken kunnen we dit bijna afgelopen jaar wel het meest bizarre uit onze lange geschiedenis noemen als het gaat om de realisatie van de doelen van de HKK.  Het is een koud jaar geweest op kunst en cultuur gebied. Bijna een heel jaar was het winter in de sector, met af en toe een verdwaalde krokus of hyacint als teken van leven en teken van hoop.

Het bestuur van de HKK is u dankbaar dat u bij ons bent gebleven door dit strenge jaar heen. Hartverwarmend is het dat u de vereniging trouw bleef in deze moeilijke tijden. En de vereniging leeft! Nog nooit hebben we in ons bijna 70-jarige bestaan bij een Algemene Ledenvergadering zoveel respons gekregen. Een schriftelijke opkomst weliswaar, maar historisch is het zeker. Natuurlijk is er ook verloop en om uiteenlopende redenen hebben we helaas leden moeten uitzwaaien. Maar steeds met grote dank voor de jarenlange steun aan de HKK.

De voorstellen die het bestuur u in het kader van de Ledenvergadering heeft voorgelegd zijn alle aangenomen, met overgrote meerderheid of met algemene stemmen. De financiën over het afgelopen verenigingsjaar zijn hiermee afgehandeld, de verslagen van de vorige ALV en het afgelopen jaar goedgekeurd, het bestuur is weer voltallig en met het tweesporenbeleid voor de Minervaprijs is ingestemd. Wij bedanken alle leden die hebben meegedaan aan deze unieke vergadering.

Hierna is het resultaat van de stemming schematisch weergegeven.

In het merendeel van de opmerkingen werd het bestuur bedankt en werd de hoop uitgesproken op een snelle terugkeer naar “normaal” met een mooi Kunstkringjaar.

Van de andere opmerkingen heeft het bestuur goede nota genomen en als er een reactie gewenst werd, is naar betrokken leden gereageerd.

Nog even over het stembiljet. De opmerking van het bestuur onderaan is onterecht. Het resultaat omvat uitsluitend de uitgebrachte stemmen (per post ditmaal), net als bij een stemming in een normale vergadering .

Aantal leden – stemgerechtigden401
Retour gezonden formulieren152
AkkoordNietBlanco
Verslag ALV1761
Terugblik1761
Financiën177
Minerva17312
Penningmeester177
Opmerking24
Reactie gewenst5

——————————————————————————————

Tja, en dan hebben wij daarna en daarnaast toch helaas een teleurstellende mededeling te doen. Het gaat ons aan het hart om u te moeten melden dat wij vooralsnog geen kans zien om het Nieuwjaarsconcert door te laten gaan. De niet genoeg dalende testresultaten, ministers die verwachtingen temperen en zalen die nu dicht en straks misschien maar mondjesmaat weer open gaan. Al dit is geen  basis die het genoeg rechtvaardigt om op zondagmiddag 10 januari 2021 een te kleine groep leden te begroeten, ook al zouden we het kunstje twee keer doen. Het is en blijft behelpen, het is en blijft niet verantwoord genoeg. Een nieuw jaar kunnen we niet opschuiven, maar het Nieuwjaarsconcert gelukkig wel. Al wordt het maart of mei, het concert gaan we hoe dan ook laten plaatvinden. Onder welk gesternte het dan zal zijn is nog een onbeantwoorde vraag. Met of zonder afterparty bijvoorbeeld en met z’n hoevelen. Maar zodra we meer hierover kunnen zeggen en ook over ons verdere verenigingsleven, dan laten wij u dat meteen weten.

In deze laatste maand van 2020 zal het bijbehorende feestgedruis naar verwachting deze keer toch wel wat meer getemperd klinken. Hoewel, overlopende koopgoten en clandestiene knallen zijn misschien de voorboden van toch weer een hete decembermaand.

Het bestuur van de HKK wenst u in ieder geval huiselijke warmte, een stralende gezondheid en armenvol geluk, dit oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Laten we een kaars branden voor een aantrekkelijk verenigingsjaar.

Namens het bestuur van de Vereniging Heemsteedse Kunstkring,

Dirk J. van der Spoel

Voorzitter     

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.