Nieuws

HKK Uitslag peiling zomer 2021

Aan de leden van de Vereniging Heemsteedse Kunstkring

De leden hebben gesproken

In de laatst uitgebrachte Nieuwsbrief van onze vereniging, nummer 58 van juli 2021, heeft het bestuur aan u gevraagd uw mening te geven over het tijdstip van de mogelijke doorstart van de activiteiten van de vereniging.

Voor alle antwoorden die wij van u binnen hebben gekregen, willen wij u van harte bedanken. Velen van u hebben gereageerd en daar zijn wij heel blij mee. Het is duidelijk: de spirit van onze vereniging leeft, ook in moeilijke tijden. Helaas hebben we met z’n allen maar weinig kunnen doen aan het realiseren van onze doelstellingen. Maar het gevoel van samen lid te zijn van de HKK, is een heel belangrijke voorwaarde om onze doelen te kunnen realiseren. We hebben als bestuur geprobeerd om in de schrale periode die nu hopelijk echt achter ons ligt, de leden te blijven boeien en te binden. De ruimhartige reacties die we mochten krijgen bij de peiling bevestigen dat we daar met elkaar goed in zijn geslaagd. 

We blijven voorzichtig

Uit de peiling blijkt in ieder geval dat veel leden staan te popelen om weer deel te mogen nemen aan de spannende en inspirerende activiteiten in de kunst- en cultuurwereld. Voordat ik dieper inga op de uitslag van de peiling wel nog even dit. Sommige van onze leden geven terecht aan dat het oppassen blijft geblazen. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rond de verruimingen of beperkingen van de maatregelen op de voet. Regelmatig houden we contact met de directies van de omringende speelzalen om ook daar de HKK-vinger aan de pols te houden. We zitten in een periode van dalende cijfers. Dat is prettig, maar dat is nog geen garantie voor de toekomst. Daarom blijven we alert. 

Uitslag van de peiling

En dan de uitslag. In totaal heeft meer dan de helft (54%) van de HKK-leden gereageerd op de peiling die het bestuur heeft uitgezet. Statistici zitten bij zo’n respons verlekkerd te watertanden. Het aantal ingezonden antwoordlijsten zorgt ervoor dat we de uitslag geldig mogen verklaren. Daar zijn we blij mee.

Van de ingestuurde antwoorden ondersteunt 31 % de keuze mogelijkheid 1. De keuze van het bestuur, voorafgaande aan de peiling, was om in te zetten op mogelijkheid 2, de herstart van het theaterleven per januari 2022. Deze keuze wordt door de uitslag van de peiling bevestigd. Ook voor wat betreft de excursies gaat de voorkeur uit naar een start na 1 januari 2022, namelijk 26 %. 16 en 19 % kozen voor de andere twee mogelijkheden.

Het bestuur gaat daarom voorbereidingen treffen om later in dit jaar een programmavoorstel samen te stellen voor de periode januari – juni 2022. In die periode gaat ook het georganiseerd vervoer weer van start. Het programma zullen we dan weer aan u presenteren en wij informeren u tijdig op welke manier we dat gaan doen. 

We hopen en gaan ervan uit dat het seizoen 2022-2023 (min of meer) geprogrammeerd kan worden als voor corona.

En natuurlijk is alles wel nog onder voorbehoud. U begrijpt vast wel waarom. Wanneer het onverhoopt anders moet worden, laten we u dat subiet weten.

Algemene opmerkingen

Sommige leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de ingestuurde vragenlijst nog wat op te merken. Ook daarvoor onze hartelijke dank. Dat maakt contact persoonlijk. Velen gaven uitdrukking aan het grote verlangen dat op kunst- en cultuurgebied alles weer gewoon mogelijk mag worden. Steun is er ook voor de weloverwogen koers die het bestuur vaart in dezen. Sommigen van u blijven vanwege de ideële doelstelling van onze vereniging gewoon lid, ondanks dat zij (even) niet kunnen deelnemen aan de activiteiten van de HKK. Grote dank daarvoor! Dat is welkome steun voor de vereniging. Blijvende aandacht wordt gevraagd om alert te zijn op de steeds wisselende omstandigheden en mogelijkheden. Zoals eerder beloofd: dat gaan we zeker doen.

De zomer vordert gestaag. Wij wensen u een mooi vervolg van de zomermaanden toe en graag tot spoedig ziens!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Dirk J. van der Spoel

Voorzitter van de HKK

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.