Nieuws

HET NIEUWE PROGRAMMA

De coronajaren zijn hopelijk voorbij en gelukkig kunnen we u weer een cultureel programma aanbieden. Eerder berichtten wij u dat de presentatie van het programma op 27 mei zou plaatsvinden. Dat bleek al snel onhaalbaar.

Nu is het wel gelukt en heeft het bestuur wederom een gevarieerd programma van muziek, toneel, dans en cabaret samengesteld voor het theaterseizoen 2022-2023 dat wij graag aan u voor leggen.

We nodigen u van harte uit voor de presentatie van dit nieuwe programma op donderdag 9 juni.

De voorzitter, de heer Dirk van der Spoel, zal met een power-point presentatie een korte toelichting geven op de voorstellingen.

De presentatie vindt plaats in theater “De Luifel” Herenweg 96, Heemstede.

Donderdag 9 juni 2022.

Aanvang: 20.00 uur.

De zaal gaat om 19.30 uur open.

De toegang is gratis voor de leden van de Heemsteedse Kunstkring, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Aan het einde van de avond ontvangt u het nieuwe programmaboekje. Bent u helaas verhinderd, dan wordt het boekje u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Belangrijk!

U ontvangt alleen uw eigen programmaboekje. Om organisatorische redenen kunnen wij geen boekjes meegeven van leden die wel lid zijn, maar deze avond niet zelf aanwezig kunnen zijn.

Wij hopen van harte dat veel leden, maar ook belangstellenden deze informatieve avond zullen bijwonen.

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.