Nieuws

Eerst wat betreft het lopende seizoen. Vanwege de dreigende situatie en de maatregelen die zijn ingegaan, ligt de hele kunst- en cultuursector noodgedwongen plat. Alle activiteiten in de sector zijn vooralsnog opgeschort tot 1 juni 2020. Zoveel is duidelijk. Wat we nog niet weten is hoe de theaters verder zullen omgaan met de situatie die nu is ontstaan. Worden de afgelaste voorstellingen opnieuw ingepland in het komende seizoen en blijven uw kaartjes daarvoor dan geldig? Of vervallen ze definitief? Wat betekent dit allemaal dan voor u en hoe berichten ze u daarover? Het zijn  terechte vragen, maar ook wij weten op dit moment de antwoorden daarop gewoon nog niet.

Het nieuwe theaterseizoen. Als ieder jaar is het bestuur van de HKK inmiddels wel al druk bezig met de programma’s voor het theaterseizoen ’20-’21. We hebben al of krijgen op korte termijn nog de conceptoverzichten van de schouwburgen en concertzalen. Maar het zijn pas de concepten. Voor de schouwburgen blijft het onder de huidige omstandigheden hard werken. Ze zullen hun programma’s opnieuw willen uitregelen voordat ze ons hun definitieve ontwerpen aanreiken. Hoe lang dat zal duren weten we nu nog niet. In ieder geval loopt de hele programmering aanzienlijke vertraging op. Alles gaat nu immers even anders dan normaal.

Afgelasten van de informatieavond van 8 mei 2020. U zult begrijpen dat de jaarlijkse avond, waarop de theaters en concertzalen hun voorgenomen programma’s aan u presenteren, deze keer niet kan doorgaan. Het meest waarschijnlijke scenario is nu dat wij u schriftelijk alle informatie gaan toesturen zodra we dat kunnen.

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.