Nieuws

Een sneue zondag

Het regende afgelopen zondagmiddag voor de dichte deur van De Luifel. Het weer droeg niet echt positief bij aan de toch al bedrukte stemming van het groepje dat zich daar voor die deur had verzameld. En buiten schuilen bij De Luifel biedt minder comfort dan de naam op de gevel doet vermoeden, weten wij nu uit ervaring. Het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring had afgesproken om half twee buiten te gaan posten om de leden op te vangen die niet over een mailadres beschikken of onze ‘rode knop’-mail niet hadden gelezen. Het werden gure drie kwartieren. En ‘gelukkig’, voor de paar leden die we nog konden wegvangen, was het niet een overdreven actie.

Zondag, de 28ste november jongstleden, hadden we elkaar graag gezien. Het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring had zich na zo’n lange tijd voorbereid op een blij weerzien met de leden. En u had zich natuurlijk verheugd op de Algemene Ledenvergadering en/of de flitsende presentatie van het theaterprogramma voor het komende half jaar. Maar nee dus. Zaterdag konden we niet anders besluiten dan dat we naar letter en geest gehoor moesten geven aan de oproep van het kabinet. Beperk uw contacten was de rode draad in de persconferentie. Bij die aansporing van hogerhand paste een bijeenkomst als onze jaarvergadering niet meer, al wilden we het nog zo graag. 

Een paar praktische overwegingen waren: hoe realiseer je een oploop met  coronapascontrole, met handhaving van de anderhalve meter afstand buiten en binnen in het theater en wat zou het sneu zijn geweest wanneer we na 43, 44, 45 bezoekende leden tegen ons volgende arriverend lid hadden moeten zeggen: sorry, maar gaat u maar weer naar huis. Dat konden we niet organiseren en niet maken, vonden we. Laten we hopen dat er snel weer een tijd komt dat het gewoon, desnoods ongewoon weer kan.

Dan een paar praktische dingen over ‘Hoe nu verder?’

ALV

Nu we niet met handopsteken onze Algemene Ledenvergadering hebben kunnen houden, is een andere manier van vergaderen nodig. De wettelijke verplichting van de vereniging om jaarlijks van onze leden goedkeuring voor de jaarverslagen en de begroting te krijgen blijft gewoon overeind, pandemie of niet. Met de digitale afhandeling van de ALV hebben we verleden jaar al ervaring opgedaan. En dus draaien we dat rondje dit jaar dan nog maar een keer. U vindt in de laatste Nieuwsbrief alle inhoudelijke gegevens die nodig zijn om tot een nette afhandeling van de verenigingszaken te komen. Dat wordt dus weer stemmen via een invulformulier en per post.

Het programma

U hebt inmiddels per mail de informatie opgestuurd gekregen die wij graag met u in het theater hadden willen delen. In grote lijnen dan.

De PowerPoint presentatie bevat een groot aantal sfeervideootjes en in het Word-document staat nog wat meer toelichtende tekst.

De presentatie kunt u eventueel ook terugvinden op onze website : www.heemsteedsekunstkring.nl 

Presentatie en tekst zouden die bewuste zondag goed zijn geweest voor ruim een uur vermaak, dus gaat u er thuis even lekker voor zitten. Het geeft nog wat extra onderbouwing aan uw keuze voor de voorstellingen uit het programma.

Doorgaan

We zouden graag zien dat u doorgaat met het maken van een keuze uit de geselecteerde voorstellingen. Er is nog genoeg tijd om uw boekingen via ons te doen voor het verstrijken van de deadline van 15 december a.s. Die datum werd al genoemd in onze  laatste Nieuwsbrief. We hebben met de betreffende schouwburgen afgesproken dat wanneer een voorstelling onverhoopt toch niet doorgaat, het geld weer snel naar u wordt teruggestort. Wachten tot alles weer op groen staat is niet zo verstandig, omdat we dan zeker te laat zullen zijn voor de meeste reserveringen. We zien dus graag uw reserveringen tegemoet.

Vrijwilligersprijs 2021

Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijvingOp de laatste zaterdag van november 2021 was de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2021 van de gemeente Heemstede. Het thema dat dit jaar aan de prijs hing was: Innovatief bestuur. Vanuit ons ledenbestand is ook het bestuur van de HKK voor deze prijs voorgedragen. Uiteindelijk werden in totaal acht besturen genomineerd. En alle voorgedragen besturen kregen de prijs uitgereikt. De keus voor een enkel bestuur was te moeilijk te maken in dit voor iedereen zo zware bestuurlijke jaar, luidde de toelichting. De uitreiking was in de vorm van toespraakjes van wethouder Sjaak Struijf, een plaquette en een bos bloemen. Het bestuur voelt zich trots en vereerd en grote dank voor degenen die ons hebben genomineerd.

Nieuwjaarsconcert

Mocht u het ontgaan zijn, dan nog maar een keer: de Heemsteedse Kunstkring wil u graag ontmoeten bij het Nieuwjaarsconcert van de Vereniging op zondagmiddag 16 januari 2022 in de Oude Kerk. U krijgt dan een muzikale bijeenkomst van hoog niveau voorgetoverd en daaraan doet ook een BN-er mee. Wie dat is? Dat laten we nog even aan uw fantasie over. Ik vermoed dat u het niet gemakkelijk gaat raden, maar in de uitnodiging die we later nog gaan versturen, zullen we de naam bekend maken. En nu maar duimen dat het weer kan.

Namens het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring,

Dirk J. van der Spoel

Voorzitter

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.